ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ,ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΙΔΗΡΩΝ SCRAP

ανακύκλωση – απόσυρση

Με τον όρο scrap(σκραπ) εννοούνται ανακυκλώσιμα υλικά , απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης , όπως τμήματα αυτοκινήτων ,  οικοδομικά υλικά κ.ά. Αντίθετα από τα απορρίμματα, το scrap(σκραπ) έχει οικονομική αξία, ειδικά μεταλλικά και άλλα μη μεταλικά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Από το 1945 ξεκίνησε η οικογένεια Σταυρουλακη την συμμετοχή της στην ανακύκλωση καθαρά και μόνο για λόγους επιβίωσης . Τα ξεκίνησε όλα ο παππούς μας Σταυρουλάκης Δημήτρης την περισυλλογή των σιδήρων , μετάλλων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών .

Μετά τον πόλεμο προμήθευαν τότε την πρώτη χαλυβουργία (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ) που έδρευε στην οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου και σε αλλά χυτήρια μπρούντζου , χαλκού και αλουμινίου της εποχής εκείνης .

Σήμερα μετά από 68 χρόνια η εταίρεια μας συνεχίζει με πολυετή εμπειρίασύγχρονεςεγκαταστάσεις και μηχανήματα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον καιτηρώνταςκατα γράμμα τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντολογικούςνομους και ορους . Προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά μετάλλων και πλήρη συνέπεια προς προμηθευτές και πελάτες μας .

Υπηρεσίες

Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο στόλο μηχανημάτων. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα και με επαγγελματισμό την πάσης φύσεως αποκομιδή SCRAP . Η εταιρεία  RISE AE  δραστηριοποιείται  στην :

  • Ανακύκλωση Μπαταριών  
  • Αγορά & Εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων – scrap
  • Ανακύκλωση Μετάλλων (παλαιών σίδερων)
  • Ανακύκλωση συσκευών
  • Ανακύκλωση  Αυτοκινήτων